Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Změna účetní krok za krokem

09.11.2021

Přemýšlíte nad změnou Vaší účetní nebo účetní firmy?

Pojďme se společně podívat na to, kdy je ideální doba na změnu, co je třeba si pohlídat a kdo je za co zodpovědný?

Kdy je ideální čas na změnu?

Vzhledem k tomu, že při změně účetní dochází k předávání velkého množství zodpovědností, které jsou vázány na hospodářský rok, tak nejlepší doba na změnu účetní je začátek nového účetního období, nejčastěji 1. ledna.

Změna účetní firmy během roku je taktéž možná, avšak s sebou nese jisté komplikace spojené se změnou systému a vymezování zodpovědností mezí účetními.

Co přesně si musíte pohlídat?

Práce obou účetních se na nějakou dobu bude překrývat, a proto je třeba si řádně vymezit jednotlivé zodpovědnosti a jmenovitě vypsat kdo za co zodpovídá a v jakém termínu dojde k předání.

Pokud například dojde k předávání agendy k 1. lednu, je vhodné, aby původní účetní zpracovala vše, co se vztahuje k předchozímu roku. Zejména jde o účetní závěrku, daň z příjmů a DPH za poslední zdaňovací období, tedy prosinec nebo čtvrtý kvartál.

 

Jaké jsou tedy hlavní části agendy, na které byste měli myslet?

Mzdová agenda – Pokud původní mzdová účetní vedla mzdovou evidenci celý rok, měla by vypořádat veškeré povinnosti tohoto roku jak vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, tak i zaměstnancům.

Předávání dokladů – Hlavně ke konci účetního období je třeba si ohlídat doklady, které přijdou až po jeho ukončení. K tomu například slouží účty dohadných položek a časového rozlišení.

Plná moc pro komunikaci s úřady – Součástí péče o klienta bývá často i komunikace s úřady v zastoupení, a při změně je proto třeba zjistit platnost aktivních plných mocí.

Kromě výše zmíněného je třeba zajistit předání následujících dokumentů:

Na první pohled může tento výpis působit strašidelně, ale ničeho se nemusíte bát. Změna účetní je běžný proces a většina komunikace probíhá mezi původní účetní a novou účetní firma, která se o vše postará.

 • účetní závěrku;
 • přiznání k dani z příjmů;
 • komentář k sestavenému přiznání k dani z příjmů – tj. vysvětlení částek, které jsou uvedeny v daňovém přiznání a upravují základ daně, případně přehled položek, které mohou ovlivnit daňové povinnosti v dalších letech;
 • daňová přiznání a další hlášení odevzdaná na finanční úřad plus evidenci k těmto hlášením;
 • podaná daňová přiznání k ostatním daním včetně komentáře – nejčastěji může jít o silniční daň, daň z nemovitosti, případně spotřební daň a podobně;
 • účetní deník (v případě daňové evidence peněžní deník);
 • hlavní knihu;
 • obratovou předvahu;
 • inventarizace zůstatků rozvahových účtů (u daňové evidence přehled nezaplacených pohledávek a závazků);
 • neuhrazené zálohové faktury vydané i přijaté včetně neuhrazených záloh na daně, které vyplývají z již zpracovaných daňových přiznání, ale jsou splatné až v následujícím období;
 • přehled majetků s daňovými a účetními odpisy, případně inventární karty.

Co je však nejdůležitější, tak to je inventarizace zůstatků rozvahových účtů. Jedná se o rozpis veškerých položek v účetnictví, které se přenášejí do dalšího účetního období a se kterými se bude dále nakládat.

Jde zejména o nezaplacené faktury, nevyúčtované zálohy, majetek, stav hotovosti na různých pokladnách, bankovních účtech, nezaplacené půjčky atd. Tyto zůstatky musí nová účetní firma převzít, což znamená přesunout je do svého systému, aby mohlo účetnictví kontinuálně pokračovat.

Máte zájem o změnu Vaší účetní?

 

ZISKEJTE NEZÁVAZNOU NABÍDKU ZDARMA!